Advies, voor een veilige werkomgeving.

Optima International kan voor U o.a. een risico inventarisatie maken die uiteindelijk zal moeten leiden tot een verhoogde veiligheid van mensen en goederen van uw organisatie.

Het is voor personeel altijd een goede gedachte dat de werkgever ervoor zorgt dat er een zo optimaal veilige werkomgeving wordt gecreëerd voor het personeel. Hierbij mag absoluut niet uit het oog worden verloren dat het personeel zelf een grote invloed heeft in deze veilige werkomgeving, want hoe goed en hoeveel de werkgever ook investeert in veiligheid, het personeel zal de gemaakte afspraken en procedures moeten uitvoeren alsmede het gebruik van eventuele hulpmiddelen optimaliseren.
Hierdoor zal het veiligheidsniveau op een grote hoogte kunnen worden gebracht.

Er kan begonnen worden met een veiligheidsaudit in uw organisatie.
Deze veiligheidsaudit legt de kwetsbare punten in uw bedrijfsvoering bloot, geeft antwoord op de vraag of U afdoende bent beveiligd tegen bijvoorbeeld inbraak, overval of diefstal en adviseert U welke aanvullende maatregelen U kunt nemen om de veiligheid in uw bedrijf te optimaliseren.
Hierbij wordt gelet op de totale veiligheid; safety en security van uw organisatie.
De uitkomst van deze veiligheidsaudit wordt weergegeven in een onafhankelijke rapportage.

Voor informatie kunt U bellen of mailen naar Optima International.