CEDEO ERKENING


In het streven naar het leveren van kwaliteit bij het uitvoeren van onze opdrachten is er een CEDEO-erkenning aangevraagd. CEDEO b.v. te Den-Haag is een intermediaire organisatie die opleidingsvragen binnen bedrijven en organisaties helpt beantwoorden door opleidings-instituten te selecteren en te adviseren waarvan uit onderzoek is gebleken dat zij naar volle tevredenheid van opdrachtgevers opleidingen hebben verzorgd. Daarnaast voldoen deze bedrijven aan aanvullende criteria op het gebied kwaliteit, continuïteit, en bedrijfsgerichtheid. Optima International is door het Cedeo erkend en zijn zeer trots op de score van 100% bij het klanttevredenheidsonderzoek.

 

Samenvatting van de rapportage:


Voortraject:
De referenten geven o.a. de volgende argumenten voor het maken van de keuze voor Optima: “Haar specifieke kennis in de branche”, “Geleverde kwaliteit”, “Persoonlijke benadering”, “Haar alertheid en betrokkenheid” en “De zekerheid dat er goed werk wordt afgeleverd”. Om confronterende situaties met deelnemers te voorkomen, wordt vooraf geïnformeerd naar onaangename situaties die zij hebben meegemaakt en overlegd hoe daar in de training mee om te gaan. De wijze van het voortraject spreekt alle opdrachtgevers erg aan.

Opleidingsprogramma:
Het voorstel voldeed in alle gevallen volledig aan de verwachtingen. De afstemming is in het algemeen heel duidelijk en gericht op de specifieke bedrijfscultuur. “De trainingen vallen erg goed in de organisatie, men raakt erg ingeleefd in onze specifieke problemen”, aldus een referent.
Ook de uitgebrachte offertes zijn helder, duidelijk en correct.


Uitvoering:
Voor de uitvoering wordt hoog gescoord. De trainingen zijn praktisch van aard maar er is voldoende variatie in de verhouding tussen de praktijk en theorie. Het naspelen van situaties gebeurt met medewerking van acteurs. Deze rollenspellen worden teruggekeken en doorgesproken. De trainingen zijn zeer interactief. “Men leert erg veel van elkaar en dat is erg belangrijk”, aldus een referent.

Opleiders:
Alle ondervraagden zijn unaniem van mening dat de trainers hun vak verstaan en over goede didactische vaardigheden beschikken. “Zij zijn goed, stralen rust uit en gaan goed in op de individuele situaties”, “Zij weten heel duidelijk waarover zij praten en weten het verhaal over te brengen”, “Het is perfect, rustig met een hoog kennisniveau”, “Zij geven structuur aan de training”. Eén van de leerdoelen is traumaopvang. Daar wordt goed mee om gegaan, ze weten de “emoties af te tappen”. Eén opdrachtgever vertelt dat de training een verplichting is. Dus in het algemeen weinig enthousiasme, maar tijdens de training wijzigt dit snel en uiteindelijk iedereen zeer enthousiast over de training.

Natraject:
Er wordt gebruik gemaakt van een “herhalingsdag”. “Ik ben me wel bewust dat herhaling weer eens moet plaatsvinden als herscholing”. Alle ondervraagden zijn van mening dat de doelstellingen zijn bereikt: “Er is verandering in hun denkwijze”, “Door de training hadden ze meer bagage om met de vorige overval met wapens om te gaan”, “De deelnemers hebben de scholing als héél positief ervaren en hebben handvatten gekregen om met de dingen om te gaan”, “Men heeft een aantal eye-openers gekregen en gaan b.v. anders om met geld tellen en worden daardoor rustiger”, “Ze weten de voorvallen op een andere manier af te handelen” en “De reacties zijn frappant, ze hebben een stukje bewustwording gekregen”. “We ontvangen ook wel mailings in verband met wetswijzigingen en ontvangen daarbij gevraagd en ook ongevraagd advies”, aldus een tevreden referent.

Prijs-kwaliteitverhouding:
De prijs-kwaliteitverhouding is marktconform, anderen vinden deze gewoon goed. “Niet te duur, ik krijg waar voor mijn geld”, “Ze zijn concurrerend” en “Ideaal” zijn enkele opmerkingen van de tevreden referenten.

Tevredenheid totaal:
Het onderzoek heeft uitgewezen dat alle klanten tevreden tot zeer tevreden zijn: “De brede praktijkervaring en kennis in de branche”, “Persoonlijke betrokkenheid”, “Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid”, “Het to-the-point zijn”, “Alerte reacties” en de “Vertrouwde uitstraling”. Alle opdrachtgevers zeggen dat zij zeker bereid zijn het instituut zonder voorbehoud aan anderen aan te bevelen.