Interne Fraude, niemand zit er op te wachten maar het komt toch voor.

Elke calamiteit heeft direct of indirect een negatieve invloed op het operationele succes.
Het vertrouwen is geschaad. Er is onrust op de werkvloer. Het werkplezier neemt zienderogen af.
Optima International kan U ook hier met raad en daad terzijde staan.

Voorafgaande aan een eventueel onderzoek zal Optima International niet alleen samen met U de doelstelling bepalen maar ook de haalbaarheid van het onderzoek bespreken.
Al onze werkzaamheden gebeuren uiteraard binnen de wettelijke kaders en met de vereiste ministeriele vergunningen (POB 703).

Optima international zet haar gedreven en professionele particuliere onderzoekers in bij o.a.:
- Het doen van veiligheidsonderzoeken bij vermeende strafbare of onrechtmatige handelingen.
- Het plegen van onderzoeken bij vermeende ongewenste handelingen of seksuele intimidatie.

Graag lichten wij onze manier van werken persoonlijk toe.
Voor informatie kunt U bellen of mailen naar Optima International.