Traumaopvang, calamiteiten gebeuren en horen bij het werk.

Laten we dat niet gaan denken. Niemand wil het meemaken maar het komt toch voor. Of het nu gaat om een overval, brand, gewelddadige of agressieve situaties, elke calamiteit heeft invloed op uw medewerkers of ze er nu rechtstreeks of zijdelings me te maken hebben.
Het kan nooit de bedoeling zijn dat iemand op zijn werk bijvoorbeeld agressie over zich heen hoort te krijgen.
Als er een calamiteit heeft plaats gevonden is het van belang dat iemand wordt opgevangen.
Ook al zijn uw medewerkers sterke, gedreven mensen en kunnen ze bijna alles aan. Ook al zijn uw medewerkers mensen die niet klagen, maar doen.
Ook dan branden ze zo nu en dan op. Want helaas is het nog steeds zo, dat veel mensen het niet zo gemakkelijk vinden om te zeggen dat ze het eventjes niet meer zo goed kunnen. Dat ze zich eigenlijk op dit moment helemaal niet zo gedreven voelen en zeker niet sterk. Want, ze klagen niet, ze kunnen immers alles aan. Tenminste, dat wordt toch van hen verwacht?
Gelukkig begint de laatste tijd verandering te komen in dit denkbeeld. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan nazorg voor medewerkers die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt.

Optima International zorgt voor adequate ‘eerste’ opvang na schokkende gebeurtenissen. Hiervoor zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Graag vertellen wij U hier meer over.
Voor informatie kunt U bellen of mailen naar Optima International.