VEILIGHEIDSZORG

Criminaliteit. Een probleem met veel gezichten.
De criminaliteit in onze maatschappij neemt toe. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Niet alleen het individu, maar ook bedrijven, maatschappelijke instellingen en de overheid. Criminaliteit, in welke vorm dan ook, tast de kwaliteit van arbeid en product, rentabiliteit en soms zelfs continuïteit aan.

Calamiteiten. Niemand zit erop te wachten, maar toch komen ze voor.
Of het nu gaat om winkeldiefstal, brand of interne fraude, elke calamiteit heeft een negatieve invloed op het operationele succes. Dat is iets wat u als ondernemer of manager te allen tijde wenst te voorkomen.

Risicobeperkend handelen. Voorkomen is beter dan genezen.
Passende veiligheidsmaatregelen voorkomen c.q. beperken de schade die ontstaat door criminaliteit. Denk hierbij aan:
- Goede organisatie van veiligheid.
- Fysieke middelen.
- Elektronische beveiliging.

Veiligheidszorg verhoogt bovendien het gevoel van veiligheid onder de medewerkers. Het stimuleert het (risico)bewustzijn, waardoor de betrokkenheid van medewerkers bij veiligheid en veiligheidsprocedures toeneemt. En dat is weer een belangrijke voorwaarde voor risicobeperkend denken en handelen. Zo haalt u optimaal rendement uit uw veiligheidszorg.

OPTIMA INTERNATIONAL: UW VEILIGHEID ONZE ZORG

Optima International is gespecialiseerd in veiligheidszorg. Binnen dit werkterrein bieden we een breed dienstenpakket, uiteenlopend van veiligheidstrainingen en -audits tot traumaopvang, advies en recherche. We zijn een groeiende organisatie en danken ons succes mede aan de inzet en gedrevenheid van ons team van professionals. Sinds april 2004 zijn onze trainingen Cedeo erkend.


Voor informatie kunt U bellen of mailen naar Optima International.